Jump to content

Recommended Posts

Romanian text:

 

Art. 24. - Odată cu brevetul se procura titularului şi însemnele Ordinului. Nu se vor elibera însă nici brevetul, nici însemnele, mai înainte ca cel în drept să achite taxa cuvenită; astfel : Comandorii lei 125; Mari-Ofiţeri lei 195; Mari-Cruci lei 360; Colanul împreună cu însemnele de Mare-Cruce lei 1.040 şi fără aceste însemne, lei 680. Odată cu notificarea de conferire se pune în vedere achitarea taxei.

 

Pentru achitarea taxei cei în drept prezintă directorului Cancelariei Ordinului, pe lângă adeverinţa de primire a notificării de conferire şi recipisa, constatând ca s-a consemnat la casa unei administrații financiare costul însemnelor în contul Ministerului Afacerilor Străine, Cancelaria Ordinului.

 

De aceste taxe sunt scutiți supuşii străini; însemnele sunt însă restituite Cancelariei Ordinului de familiile străinilor decedați exceptându-se Suveranii şi Principii de sânge străini. Despre aceasta restituire se face menţiune şi în buletinul (adeverinţa de primire) ce însoţeşte notificarea de conferire ca, în caz de deces, să se restituie însemnele Cancelariei Ordinului.

Link to post
Share on other sites

Art. 24. - With the brevet, the holder shall procure the insignia of the Order. However, nor the brevet, nor the insignia, will be released before paying the due fee; as follows: Comandorii lei 125; Mari-Ofiţeri lei 195; Mari-Cruci lei 360; Colanul with Mare-Cruce insignia lei 1.040 and without, lei 680. When notified about receiving the order, the furture holder will be warned to pay the fee.

 

In order to pay the fee, the ones in right to receive the Order must present to Order Chancellery director, in addition to receiving notification of award certificate and receipt, noting that the cost of insignia payment was recorded in the Order Chancellery financial administration account at Ministry of Foreign Affairs.

 

Foreign subjects are exempt of this fees; but insignia are returned to the Chancellery Order by families of deceased foreigners, except of foreign sovereigns and principles. About this refund shall be noted in the bulletin (certificate of receipt) accompanying the notification of award, that in case of death, to return the insignia to the Order Chancellery.

Edited by ionionescu
Link to post
Share on other sites

And could you please help with this short extract as well?

 

Excluderea din Ordin

Art. 25. - Calitatea de membru al Ordinului se pierde pentru aceleaşi cauze cari fac a se pierde calitatea de cetă-ţean român. Radierea din controalele Ordinului, pentru cauzele mai sus aratate, se face prin decret regal.

post-1-0-59862300-1419706160.jpg

Link to post
Share on other sites

Exclusion from the Order

Art. 25 - Order membership is lost to the same causes by which one loses Romanian citizenship.

Removal from Order controls, for the reasons given above, is done by royal decree.

Edited by ionionescu
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...